wymiana-pieca-duzy

Wymiana pieców c.o. - dofinansowanie

Wymiana pieców c.o. - dofinansowanie

Gmina Białaczów zaprasza osoby zainteresowane wymianą kotłów c.o. w swoich domach do zgłaszania swoich potrzeb do Urzędu Gminy w Białaczowie.

W b.r. samorząd Gminy Białaczów planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Białaczów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II

Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Rozpoczęcie naboru wniosków przez WFOŚiGW po zamieszczeniu wzorów wniosków - maj 2018.

O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się : osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta: Gminy Białaczów.

Prosimy zainteresowanych mieszkańców Gminy Białaczów o składanie wstępnych deklaracji udziału w programie w terminie do dnia 20 maja 2018r.

Na podstawie deklaracji, które wpłyną, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi podpisze umowę.

Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a Funduszem do 30.09.2019 r.

Intensywność dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia:

 1. Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, nie może być wyższy niż:

Moc źródła do 40 KW:

 1. a) dla kotłowni gazowej, olejowej wynosi 12 000,00 zł,
 2. b) dla podłączenia do sieci cieplnej wynosi 10 000,00 zł,
 3. d) dla ogrzewania elektrycznego wynosi 10 000,00 zł,
 4. e) dla kotłowni na biomasę 12 000,00 zł,
 5. f) dla kotłowni węglowej (piec 5 generacji) wynosi 6 500,00 zł,
 6. g) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 12 000,00 zł,
 7. h) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła 15 000,00 zł.

Moc źródła powyżej 40 KW:

 1. dla kotłowni gazowej, olejowej wynosi 400,00 zł/kW,
 2. dla podłączenia do sieci cieplnej wynosi 400,00 zł/kW,
 3. c) dla ogrzewania elektrycznego wynosi 300,00 zł/kW,
 4. d) dla kotłowni na biomasę wynosi 500,00 zł/kW,
 5. e) dla kotłowni węglowej (piec 5 generacji) wynosi 250,00 zł/kW,
 6. f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła wynosi 1 000,00 zł/kW
 7. g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła wynosi 1 200,00 zł/kW

 

a wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do maksymalnej mocy znamionowej instalowanego źródła ciepła.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tyś. zł w przypadku inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne a w przypadku inwestycji realizowanych przez pozostałych Odbiorców końcowych w budynkach wielorodzinnych kwoty 6 tyś. zł na każdy lokal mieszkalny.

Informacji udziela: Referat Funduszy Strukturalnych Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Białaczów,  I piętro, pok. 17 i 19

Kierownik Referatu Anna Kaźmierczyk tel. 44/7581414,

Podinspektor Przemysław Kowalczyk tel. 44/7581414

Podinspektor Michał Pokrywka tel. 44/7581414

Plakat1

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij