Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) Wójt Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, (pow. opoczyński) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy stanowiących własność Gminy Białaczów, tj.:

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zabudowana - budynek jednopiętrowy Ośrodka Zdrowia oraz budynek gospodarczy parterowy zlokalizowane na dz. nr ewid. 468/4 i 468/5 w miejscowości Petrykozy nr 77.

2. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce I25MN/MR/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług.

3. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Ośrodka Zdrowia w Petrykozach o powierzchni zabudowy- 80,94 m² i łącznej powierzchni użytkowej-118,89 m² oraz budynek gospodarczy parterowy o powierzchni użyt. - 28,0 m².

Budynek Ośrodka Zdrowia wyposażony jest w instalację energii elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz c.o. ze wspólnej kotłowni.

Przeznaczenie budynku Ośrodka Zdrowia – prowadzenie działalności leczniczej związanej ze świadczeniem usług medycznych i lekarskich.
4. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU/DZIERŻAWY.

1. Obciążenia z tytułu najmu:

a) szacowana wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1 200 zł. + % 23VAT, termin płatności z góry do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie comiesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.

b) podatek od nieruchomości i opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków oraz za odbiór odpadów komunalnych ponosi Dzierżawca,

c) opłaty za ogrzewanie lokalu po ½ rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego na koniec okresu rozliczeniowego tj. do 30 czerwca każdego roku, który obejmuje okres od 01 czerwca danego roku do końca maja roku następnego.

2. Okres dzierżawy lokalu oraz budynku gospodarczego – 3 lata.

3. Szczegółowe ustalenia zostaną omówione i określone w umowie najmu/dzierżawy.

4. Obecnie trwa najem wymienionych nieruchomości do dnia 31.12.2017 r. na prowadzenie działalności leczniczej i świadczenie usług medycznych.

5. Lokal może być wydzierżawiony na Ośrodek Zdrowia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy/dzierżawcy.

6. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu obligatoryjnego ustalonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy.

Wykaz ten podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni tj.: od 06 grudnia do 27 grudnia 2017 r. (włącznie) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białaczów, na stronie internetowej Gminy Białaczów www.bialaczow.pl i biuletynie informacji publicznej pod adresem www.bialaczow.pl/bip/

Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 grudnia 2017 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7 (parter) Urzędu Gminy, lub telefonicznie 44 758 14 14  wew. 115 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Białaczów
Jacek Reszelewski

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij