Władze Gminy

Wójt Gminy: Jacek Reszelewski
Wójt Gminy przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 13.30-15.30.

Sekretarz: Andrzej Urbańczyk

Rada Gminy:

Przewodniczący Rady Gminy: Zdzisław Prusek

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Beata Wilk

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Marek Jaworski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jadwiga Pawłowska

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji: Maciej Franaszczyk

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami: Waldemar Świtkowski

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia: Marzanna Paduszyńska

Radni:

Marian Adamus

Andrzej Martyka

Krystyna Józwik

Zbigniew Wereszka

Lasota Elżbieta

Trębarczyk Zbigniew

Brzeski Tomasz

Kiraga Magda

Składy osobowe Komisji:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:

 1. Pawłowska Jadwiga - Przewodnicząca Komisji
 2. Martyka Andrzej - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Brzeski Tomasz
 4. Trębarczyk Zbigniew
 5. Adamus Marian

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia:

 1. Paduszyńska Marzanna - Przewodnicząca Komisji
 2. Magda Kiraga - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Wereszka Zbigniew
 4. Jaworski Marek
 5. Lasota Elżbieta
 6. Trębarczyk Zbigniew
 7. Wilk Beata

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Gruntami:

 1. Świtkowski Waldemar - Przewodniczący Komisji
 2. Franaszczyk Maciej - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Paduszyńska Marzanna
 4. Kiraga Magda
 5. Pawłowska Jadwiga
 6. Martyka Andrzej
 7. Józwik Krystyna

Komisja  Budżetu, Finansów i Inwestycji:

 1. Franaszczyk Maciej - Przewodniczący Komisji
 2. Brzeski Tomasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Wereszka Zbigniew
 4. Świtkowski Waldemar
 5. Józwik Krystyna
 6. Lasota Elżbieta
 7. Adamus Marian