IMG_0316

VIII Białaczowskie Spotkania ze Sztuką Amatorską

W sobotę, 2 grudnia w Świetlicy w Wiejskiej w Białaczowie odbyło się uroczyste podsumowanie ósmej edycji „Białaczowskich Spotkań ze Sztuką Amatorską”, zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Białaczowie.

Przedstawicieli władz gminy, radnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, członkinie KGW, strażaków, wystawców, rodziców, uczestników konkursów i wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej-Izabela Wiktorowicz. Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Białaczów- Jacek Reszelewski.

W ramach przedsięwzięcia dla uczniów szkół z terenu gminy, zorganizowano trzy konkursy. Muzyczny i poetycki – przygotowane przez bibliotekę oraz plastyczny zorganizowanego przez SP w Białaczowie (osoba odpowiedzialna za konkurs-Pani Beata Piotrowska).

Po wysłuchaniu uczestników konkursu piosenki „To były piękne dni… lata 70” komisja konkursowa (w składzie: Pani Beata Wilk, Katarzyna Zielińska, Pan Radosław Pręcikowski) przyznała nagrody i wyróżnienia.

W kategorii solistów, najmłodszych uczniów klas zerowych, pierwsze miejsce zajęła Alicja Śliwińska ze SP w Skroninie, która zaśpiewała piosenkę ,,Orkiestry dęte’’. Drugie miejsce zajęła Nikola Olszewska ze SP w Miedznej Drewnianej, która zaśpiewała piosenkę, „Chodź, pomaluj mój świat”

Wśród uczniów klas I-III, pierwsze miejsce wyśpiewała Małgorzata Kałużyńska ze SP w Miedznej Drewnianej, drugie Weronika Honczaruk ze SP w Petrykozach i Lena Fijałkowska ze SP w Skroninie, trzecie Igor Kozerawski ze SP w Białaczowie.

IMG_0277

Spośród solistów z klas IV-VII, jury przyznało nagrodę specjalną Agnieszce Honczaruk, uczennicy SP w Petrykozach, która zaśpiewała piosenkę „Nie wierz mi, nie ufaj mi”. Pierwsze miejsce zajęła Julia Grzesińska ze SP w Białaczowie, drugie Agnieszka Śliwińska ze SP w Skroninie, trzecie Anna Olszewska ze SP w Miedznej Drewnianej.

W konkursie wzięły udział także zespoły. Wśród najmłodszych, pierwsze miejsce zajął zespół „2+2” ze SP w Petrykozach (Zuzanna Bilska, Kacper Będkowski, Zuzanna Kowalska, Antoni Kałuża), drugie ze SP w Skroninie (Przedszkolaczki-Nieboraczki - Ania Zenka, Martyna Kowalczyk, Antek Smolarek, Mateusz Słowiński), trzecie z Miedznej Drewnianej (Iskierki- Maja Franaszczyk, Maja Karasińska, Julia Rudolf, Natalia Cedro-„ Gramy w kolory”).

W kategorii klas I-III, także zwyciężył zespół z Petrykóz (Balbina i Ptysie- Aleksandra Honczaruk, Jakub Trawiński, Łukasz Błaszczyk, Michał Turliński- „Jak się masz kochanie”). Drugie miejsce przyznano zespołowi z Białaczowa (Nadia Grzesińska, Ania Zdral, Asia Sielska, Maja Wróbel), trzecie uczniom z Miedznej Drewnianej (Cyganeczki- Marta Łuczkowska, Zuzanna Kędziora, Roksana Purgat, Małgorzata Kałużyńska- Jadą wozy kolorowe”).

W kategorii zespołów z klas IV-VII, pierwsze miejsce wyśpiewał zespół z Petrykóz (Familia- Izabela Czeczenikow, Krzysztof Czeczenikow, Kacper Trawiński-Ważne są tylko dni), drugie z Białaczowa (Monika Reszelewska, Marta Szmitkowska- „Małgośka”), a trzecie ex aequo uczniowie z Miedznej Drewnianej (Nikola Piotrowska, Aleksandra Kata, Adam Kowalczyk, Michał Bakalarz- Tak bardzo się starałem) i ze Skroniny (.3+1- Joanna Małek, Lucyna Baranowska, Natalia Baranowska, Aleksander Nowak - „Chodź, pomaluj mój świat”).

Podczas spotkania nagrodzono także uczestników konkursu poetyckiego, „Dawniej tak było… lata 70”. Wśród uczniów klas IV-VI, pierwsze miejsce zajęła Izabela Czeczenikow ze SP w Petrykozach, drugie ex aequo Amelia Ciesielska ze SP w Petrykozach i Małgorzata Woźniak ze szkoły w Skroninie. Trzecie miejsce zajął Kornel Kołodziejczyk ze SP w Miedznej Drewnianej. Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Wijata ze szkoły w Białaczowie.

Wśród uczniów klas VII SP oraz II i III klasy Gimnazjum, pierwsze miejsce zajęła gimnazjalistka Weronika Baranowska. Drugie miejsce zajęła Martyna Jach z Gimnazjum, trzecie ex aequo: Natalia Bolarczyk z Gimnazjum i Martyna Dębowska ze SP w Miedznej Drewnianej. Jury wyróżniło: Sarę Szczegielniak ze SP w Petrykozach i Małgorzatę Paliwodę z Gimnazjum.

W konkursie plastycznym, zatytułowanym „Tak się uczę”, (celem którego było m.in. wywołanie refleksji dotyczącej sposobów zdobywania wiedzy i rozwijania własnych umiejętności, rozwijanie zainteresowań sztuką poprzez temat nauki, zachęcanie do podejmowania aktywności twórczej poprzez sięganie do tematów dnia codziennego, promocja utalentowanych uczniów i prezentacja ich twórczości szerszemu kręgowi), wśród uczniów klas I-III, pierwsze miejsce zajął Karol Szymański ze SP w Petrykozach, drugie Paweł Mijas ze SP ze Skroniny, trzecie Wiktor Bilski także ze SP ze Skroniny. Wyróżniono: Natalię Wiktorowicz ze SP w Miedznej Drewnianej, Joannę Sielską, Marię Bolchajmer ze SP w Białaczowie. Wśród uczniów klas IV-VII, pierwsze miejsce zajęły Olga Siuda ze SP w Petrykozach i Natalia Mijas ze SP w Skroninie. Drugie miejsce zajęły: Dominika Kocemba ze SP w Białaczowie i Anna Kałuża ze SP w Petrykozach. Trzecie miejsce przyznano: Joannie Małek ze SP w Skroninie i Dominice Tomasik ze SP w Miedznej Drewnianej. Wyróżniono pracę wykonaną przez Mikołaja Jończyka, ucznia SP w Skroninie.

Spośród gimnazjalistów, pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Lesiak, drugie Klaudia Stołowska. Wyróżnienie przyznano Martynie Gorzeli.

Sponsorem nagród w tym konkursie była Szkoła Podstawowa w Białaczowie.

Jednym z punktów programu w trakcie sobotniego spotkania był pokaz tańca w wykonaniu Julii Cuper i Mateusza Jakubczyka. Przed licznie zgromadzoną widownią wystąpili także uczestnicy projektu „Senior z vigorem”, który biblioteka realizowała w okresie wrzesień- listopad- pozyskała na ten projekt kwotę 4800,00zł w ramach konkursu ogłoszonego przez Łódzki Dom Kultury). Seniorzy zaprezentowali część występu finałowego, podsumowującego projekt.

IMG_0308

Oprócz podsumowania konkursów organizatorzy przygotowali również wystawy rękodzieła. Zwiedzający mogli obejrzeć prace Dominika Jóźwika, Wojciecha Grzędowskiego, Diany Taraski, Agnieszki Paduszyńskiej, Hieronima Grzesińskiego, Zofii Kwaśniewskiej, Marianny Morawskiej i Krzysztofa Paducha. Swoimi pracami pochwaliły się również panie, biorące udział w warsztatach rękodzielniczych, w ramach projektu „Tradycja haftem malowana”, realizatorem którego była Grupa nieformalna „Ziemianki” z Miedznej Drewnianej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Źródełko” z Miedznej Drewnianej. Uczestniczki nabyły umiejętności wykonania ludowej koszuli będącej elementem regionalnego stroju kobiecego. W ramach warsztatów panie uczyły się haftowania i koronkarstwa. Zajęcia prowadziła etnograf Stanisława Dłużewska - Pawlik, która przez lata zajmowała się strojem ludowym naszego regionu. Projekt realizowany był w ramach programu „Grant na lepszy start” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zaproszeni goście: Wójt Gminy Białaczów - Jacek Reszelewski, Kierownik GOPS - Teresa Łukasik, Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych, Promocji i Rozwoju Gminy - Anna Kaźmierczyk, Kierownik DDP Senior-WIGOR w Miedznej Drewnianej –Marzena Grzesińska, Dyrektor SP w Skroninie- Ewa Raczyńska, Dyrektor SP w Petrykozach- Beata Purgat, Radni: Jaworski Marek, Paduszyńska Marzanna, Martyka Andrzej, Franaszczyk Maciej, Wilk Beata, Trębarczyk Zbigniew, Pawłowska Jadwiga, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opocznie- Wiktor Biernacki, Kierownik GBP w Żarnowie- Ewa Borończyk, Prezes Klubu Aktywnego Seniora w Żarnowie- Urszula Aleksandrowicz, Prezes Stajni Artystycznej w Marcinkowie- Marzena Michałowska- Kowalik, Członek Grupy „Piwnica pod Baranami”- Piotr „Kuba” Kubowicz, Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Zofia Kwaśniewska, Komendant Gminny Związku OSP RP w Białaczowie- Rafał Purgat, Prezes OSP w Białaczowie- Jerzy Taraska, Przewodnicząca KGW w Białaczowie –Ewa Tatarzyńska, Sołtysi- Bożena Zielińska, Zdzisław Purgat.

Sponsorami nagród dla dzieci w ramach ogłoszonych konkursów byli:

Urząd Gminy Białaczów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radni: Przewodniczący Rady Gminy Białaczów- Zdzisław Prusek, Jadwiga Pawłowska, Magda Kiraga, Marian Adamus, Szkoła Podstawowa w Białaczowie (konkurs plastyczny).

Spotkania ze sztuką to niebywała okazja do prezentacji różnorodnych talentów mieszkańców naszej gminy a także okazja do tego, aby rodzice, uczniowie, nauczyciele z poszczególnych szkół mogli zobaczyć jak pracują inne placówki, więc niewątpliwie Białaczowskie Spotkania ze Sztuką Amatorską można uznać za „lekcję edukacyjną” w różnorodnych jej aspektach.

Bardzo cieszy fakt, że cieszą się one dużym zainteresowaniem, czego dowodem była pełna sala osób, dzięki którym tak naprawdę odbywają się od wielu lat Białaczowskie Spotkania ze Sztuką, bo któż inny niż obecni na sali, uczestnicy spotkania tworzą je i „budują całość”.

Dyrektor biblioteki – Izabela Wiktorowicz składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w przygotowanie i przebieg spotkań: Urzędowi Gminy Białaczów, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołom z terenu gminy, wykonawcom, autorom prac, nauczycielom, rodzicom, uczniom, sponsorom, członkom jury konkursów (Pani Beacie Wilk, Katarzynie Zielińskiej, Jadwidze Pawłowskiej, Małgorzacie Teleckiej, Panu Radosławowi Pręcikowskiemu), Panu Markowi Jaworskiemu, Zbigniewowi Wereszce, paniom z KGW z Białaczowa i strażakom z OSP Białaczów, zaproszonym gościom oraz wszystkim uczestnikom spotkania.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij