Termin odbioru odpadów w PSZOK

Termin odbioru odpadów w PSZOK

Informacja o terminie odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w utworzonym przy Oczyszczalni Ścieków w Białaczowie „Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

W dn. 14.02.2018 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych będzie funkcjonował przy Oczyszczalni Ścieków w Białaczowie „PSZOK” w którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, bezpłatnie odbierze selektywnie dostarczone frakcje odpadów komunalnych, takie jak:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg/rok,

- zużyte opony – do 100 kg/rok,

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- odpady zielone - do 100 kg/rok,

- odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, powstałe w wyniku prowadzenia robót remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji - do 2 m3/rok.

Dodatkowe informacje:

Wymienione wyżej odpady komunalne należy dostarczać własnym transportem w godzinach 800 - 1400 do pracownika obsługującego punkt oraz posiadać dokument potwierdzający zamieszkanie w Gminie Białaczów lub dowód uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białaczów.

Kolejny termin przyjmowania odpadów komunalnych w „PSZOK” przypada na dzień 09.05.2018 r.

TagiPSZOK

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij