eko

Zadanie

„Zakup oraz montaż instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Białaczów”

zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 390 400,00 zł

Wartość ogólna zadania: 1 285 273,00 zł