eko

Projekty dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

 

Demontaż, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Białaczów

Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Białaczów

Zakup oraz montaż instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Białaczów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białaczowie