pl_flaga_ue_z_ramka

Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Termomodernizacja wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białaczowie

Dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni

Rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków

Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków

Rozbudowa oczyszczalni ścieków