Dzisiaj jest:  25 Września 2018   Imieniny: Aureli, Kamila
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
Strona Główna
Apel o 1% podatku
O gminie
Władze Gminy
Kontakt
Kalendarz imprez
Galeria
Kultura
Turystyka
Sport
Historia
Wzory druków
Program Integracji Społecznej
Organizacje pozarządowe
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zasady naboru do Gimnazjum
 
 
Stronę
odwiedziło
2779636
gości
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "LGD - U...

Modliszewice, dn. 29.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 oraz ust. 5 pkt 2, 5 i 9 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje na dzień 15 października 2015 roku godz. 17.00.

Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie „LGD - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
4. Wybór sekretarza zebrania.
5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w Statucie,

2) zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,

3) odwołania Rady

7. Wybór Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:

1) wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Rady,

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) wybór Rady.

8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 9 października 2015 roku.

W związku z punktem 7 porządku obrad przypominam, że zgodnie z §8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zgłaszanie kandydatów do Rady następuje pisemnie poprzez złożenie formularza rekomendacyjnego zamieszczonego poniżej. Rekomendacji kandydującemu udzielają inni członkowie Stowarzyszenia - zarówno osoby fizyczne jak i prawne będące członkami zwyczajnymi.

Ze względów organizacyjnych proszę, aby formularze rekomendacyjne zostały przekazane do Biura LGD (osobiście lub za pomocą poczty e – mail: skan dokumentu opatrzonego podpisami i ewentualnie pieczęciami) najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków tj. do dn. 14 października 2015 r.

Na przedmiotowym Walnym Zebraniu Członków, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Walnego Zebrania, zatem proszę wypełnienia statutowego obowiązku wzięcia udziału w obradach (§12 ust. 1 pkt 4).

Proszę potwierdzenie obecności - telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres Biura do 13 października 2015 roku do godziny 15.30.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
 
Urząd Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, tel. 044-758-14-14.
Copyright © Urząd Gminy Białaczów
CMS S@M CONCEPT Intermedia
hosting HSI.pl