Wyniki - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wyniki - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wyniki - pomoc społeczna wyniki - turystyka wyniki - kultura wyniki - sport Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla UKS OLIMPIA Skronina Uznanie celowości realizacji zadania publicznego KONKURS - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KONKURS - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM KONKURS - POMOC SPOŁECZNA KONKURS - TURYSTYKA KONKURS - KULTURA KONKURS - SPORT Załącznik Nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego (1) Korekta Kalkulacji Przewidywanych Kosztów Realizacji Zadania Publicznego