Piekielny szlak

Jednym z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar gmin Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Białaczów, Paradyż, Żarnów była realizacja innowacyjnego produktu turystycznego jakim jest „Piekielny szlak”.

Miejsce odpoczynku przy Piekielnym Szlaku w Białaczowie przy ulicy Ogrodowej i Sobieńskiej

Miejsce odpoczynku przy Piekielnym Szlaku w Białaczowie przy ulicy Ogrodowej i Sobieńskiej

Piekielny szlak to licząca 250 kilometrów trasa turystyczna, która przebiega przez obszar gmin Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Białaczów, Paradyż i Żarnów, położonych na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Łączy on największe atrakcje turystyczne z obszaru LGD – U Źródeł, umożliwiając dotarcie do kluczowych miejsc wpisanych w nadrzędną, „piekielną” ideę szlaku, owianych legendami nawiązującymi do sił nadprzyrodzonych. Trasa „Piekielnego szlaku” łączy rezerwaty o charakterystycznych nazwach, pomniki przyrody oraz zabytki techniki, związane z odlewnictwem i przekuwaniem żelaza oraz wiele innych ciekawych miejsc, zabytków i atrakcji.