Nabór wniosków - utylizacja azbestu

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

Wójt Gminy Białaczów informuje mieszkańców Gminy, którzy posiadają wyroby zawierające azbest na swoich nieruchomościach o rozpoczęciu naboru wniosków na ich usunięcie i utylizację (w tym demontaż) w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi, o które zamierza wystąpić Gmina Białaczów w 2018 r.

W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania w wysokości poniżej 80% całkowitego kosztu zadania, wkład własny Gminy Białaczów wyniesie nie więcej niż 20% kosztów, a pozostałą część pokryje wnioskujący o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Białaczowie w terminie do 31.01.2018 r. w godzinach od 730 do 1530.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 10, u Sołtysów w poszczególnych miejscowościach Gminy Białaczów oraz w załączniku poniżej.

Regulamin określający zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białaczów

Wniosek o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu - prosimy dokładnie oszacować we wniosku ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia oraz załączyć do wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

Wnioski złożone w roku 2017, po uprzedniej aktualizacji dokonanej przez wnioskodawców, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

W celu uniknięcia błędów w oszacowaniu tych wyrobów należy przyjąć, że najczęściej używana w budownictwie płyta falista azbestowo - cementowa (eternit) równa się 1,45 m2 (wymiar 1,24m x 1,13m) lub waży ok. 17,5 kg. Płyty o większych rozmiarach lub płyty płaskie należy oszacować z zastosowaniem przelicznika wagowego za 1 m2 równy 12 kg.

Informuje się także mieszkańców o konieczności sprawdzenia w siedzibie Urzędu Gminy w Białaczowie czy posiadane na nieruchomości wyroby zawierające azbest zostały wcześniej zinwentaryzowane, czego odwzorowanie znajduje się w „Bazie Azbestowej” (całkowita ilość azbestu na nieruchomości).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Białaczowie pok. nr 10 u Pana Marcina Pruska oraz u Pana Przemysława Kowalczyka pok. nr 18. Telefon kontaktowy: (44) 758 14 14.

UWAGA !!!

DOTACJA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW WYKONANIA NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM STAREJ KONSTRUKCJI DACHU.

Plakat1

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij