Dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta

Dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta powstała 1 grudnia 2008 roku. Swą działalność orkiestra zawdzięcza wsparciu jakie nasza gmina otrzymała z Unii Europejskiej. Zakup instrumentów i pierwszy rok funkcjonowania zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dalsza działalność orkiestry jest możliwa dzięki funduszom pochodzącym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta - 03.05.2013 r.

Dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta - 03.05.2013 r.

Zajęcia gry na instrumentach odbywają się dwa razy w tygodniu w budynku szkoły w Białaczowie. Dziecięco-młodzieżowa orkiestra dęta prowadzona jest pod kierownictwem Pana Piotra Kopańskiego. Święto Konstytucji 3 maja, Święto Niepodległości czy też Dni Białaczowa to doskonała okazja do zaprezentowania przez orkiestrę swoich umiejętności. Dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta występowała również poza terenem naszej gminy, m.in.: podczas Dni Żarnowa, w Łodzi podczas konferencji pt. „Efekty realizacji PPWOW w Województwie Łódzkim, skuteczne wzmacnianie aktywności podmiotów polityki społecznej”.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki o Dziecięco-młodzieżowej Orkiestrze Dętej