Chór szkolny Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Białaczowie

Od wielu już lat młodzież Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie może realizować się artystycznie wstępując w szeregi chóru szkolnego. Działalność chóru, jego praca warsztatowa, występy i sukcesy w licznych konkursach potwierdzają, że jest on "miejscem", w którym uczniowie mogą nie tylko rozwijać własne zainteresowania i uzdolnienia wokalne. To także przestrzeń, która pozwala pozytywnie kształtować charakter i osobowość. Rozwija takie cechy jak: odpowiedzialność, wytrwałość, systematyczność, wrażliwość na piękno świata i potrzeby innych. Uczy współodpowiedzialności, tolerancji, otwartości, miłości do ojczyzny. Buduje poczucie tożsamości narodowej i regionalnej. Wdraża uczniów do artystycznego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Występy i osiągane sukcesy pozwalają przeżywać radość, dumę i podnoszą ocenę własnej wartości.

Chór szkolny to prawdziwa chluba Gimnazjum w Białaczowie. Niewiele szkół w regionie może się takowym poszczycić. Jego praca i działalność artystyczna wpływa pozytywnie na jakość procesu edukacji i wychowania naszego gimnazjum, promuje go w środowisku lokalnym i w szerszych kręgach, kształtuje pozytywny wizerunek szkoły i ucznia.

Co trzeba umieć, by zasilić szeregi chóru?

Niezbędne elementy to: słuch muzyczny, poczucie rytmu i zamiłowanie do śpiewu. To wystarczy. Nie należy przejmować się niewykształconym głosem i brakiem repertuaru. Zajęcia warsztatowe mają na celu uzupełnienie tych braków.

Chór szkolny Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Białaczowie podczas wizyty w Sejmie

Chór szkolny Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Białaczowie podczas wizyty w Sejmie

W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia chóru szkolnego objęte są innowacją pedagogiczną „A to Polska właśnie… naszym śpiewem malowana”, opracowaną przez opiekuna. Innowacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum w Białaczowie, jako zgodna z Programem Wychowawczym szkoły, wzbogacająca jej ofertę edukacyjną i wspierająca rodziców w procesie wychowania swoich dzieci. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej i dostosowane są do zróżnicowanych umiejętności uczniów. Najbardziej uzdolniona wokalnie młodzież będzie może realizować swoje pasje również w zespole wokalnym„Jak Orlęta”, który już w ubiegłym roku szkolnym wyłonił się z szeregów chóru.

Wszystkim śpiewającym gimnazjalistom należy życzyć wielu miłych przeżyć, radości i satysfakcji, płynących ze wspólnego muzykowania, występów i odnoszonych sukcesów.

A czym owocowała praca chóru w ostatnich latach?

Rok szkolny 2013/14

Zgodnie z przyjętym planem zajęcia warsztatowe odbywały się 2 razy w tygodniu, ale na krótko przed planowanym występem na koncercie czy festiwalu, nawet codziennie. Korzystało z nich 30 uczniów naszej szkoły. Natomiast do udziału w konkursach przygotowywana była grupa 10 osób, z czego prezentowały się zespoły 9-cio, 8-mio, 6-cio, 3-y osobowe, duety oraz soliści.

Dużą efektywność pracy z utalentowaną muzycznie młodzieżą potwierdzają liczne sukcesy na konkursach o różnym zasięgu. Były to w tym roku szkolnym:

1) Ogólnopolski Konkurs "Pieśni o Mojej Ojczyźnie" w Przedborzu, XI. 2013 r. - II m-ce dla zespołu i wyróżnienie dla solistki

2) Wojewódzki Festiwal "Kolęda Pieśnią Zgody" - w Piotrkowie Tryb., I. 2014 r. - II m-ce dla zespołu (I- nie zostało przyznane) oraz wyróżnienie dla duetu

3) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej "Bałałajka" w Warszawie, III. 2014 r. - I m-ce dla zespołu i nagroda specjalna dla solisty

4) Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej "Kocham Moją Ojczyznę", III- IV. 2014 r. - I m-ce dla zespołu w etapie regionalnym i I m-ce w etapie diecezjalnym oraz III m-ce solisty w etapie regionalnym, co zaowocowało zaproszeniem na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej do Krakowa (na XI. 2014 r.)

Jeszcze w październiku młodzież wzięła udział w Białaczowskich Spotkaniach ze Sztuką Amatorską, prezentując tam kilka piosenek turystycznych.

Ponadto chór szkolny opracował Koncerty: Pieśni Patriotycznych oraz Kolęd i Pastorałek, którymi uświetniał uroczystości szkolne ( Święto Niepodległości, Wigilia Szkolna) oraz uroczyste Msze św. w naszym kościele parafialnym (XI. 2013 r. i I. 2014 r.). Z Koncertem Kolęd chór wyjeżdżał na występy przed publicznością w świątyniach parafii Wielka Wola w Paradyżu oraz Petrykozy.

Koncert Kolęd chór prezentował także na Uroczystej sesji Rady Gminy w świetlicy wiejskiej oraz w szkole dla rodziców. Zawsze pamiętamy także, by wnieść trochę ciepła i radości w życie mieszkańców Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach. Nasze wizyty, to nie tylko koncerty, ale także luźne rozmowy z mieszkańcami i śpiewanie w pokojach tych, którzy nie mogą uczestniczyć w ogólnym spotkaniu. Zawsze jesteśmy serdecznie witani, ale nie da się przecenić też wartości wychowawczych, jakie każda wizyta przynosi naszej młodzieży. W tym roku szkolnym pensjonariuszy DPS-u odwiedziliśmy 3-krotnie - w listopadzie, w styczniu i w kwietniu.

Chór szkolny Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Białaczowie podczas wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Niemoowicach

Chór szkolny Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Białaczowie podczas wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Niemoowicach

W tym roku szkolnym (2013/14) spotkał nasz chór szczególny zaszczyt i wyróżnienie, którego nie da się już nigdy powtórzyć. Mając tego świadomość, ze szczególnym zaangażowaniem włączyliśmy się w przygotowania do występów na uroczystości gminnej poświęconej Ojcu Św. Janowi Pawłowi II, w związku z Jego Kanonizacją. Program modlitewno-artystyczny "Mieszkańcy Gminy Białaczów Wielkiemu Polakowi w przededniu świętości" zaprezentowany został 26 kwietnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej przed licznie zgromadzoną publicznością i stanowił wielkie wydarzenie artystyczne, religijne i kulturalne nie tylko w naszej gminie, ale i w regionie. Wszyscy biorący udział w programie starali się wystąpić najlepiej jak umieli i zaprezentowali rzeczywiście wysoki poziom. Nasza młodzież otrzymała za swoje zaangażowanie i efekty pracy pochwałę Rady Gminy i obietnicę wyjazdu do Wadowic.

Później chór szkolny występował jeszcze na Święcie Patrona Szkoły, czyli na "Stanisławkach" i uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Rok szkolny 2014/15

W minionym roku szkolnym, jeszcze we wrześniu, mieliśmy zaszczyt występować na uroczystości otwarcia wystawy poświęconej działalności Armii Krajowej na ziemi opoczyńskiej w gmachu Sejmu RP w Warszawie.

W październiku, swoją miłość i szacunek dla Świętego Jana Pawła II mogliśmy wyśpiewać w wadowickiej bazylice i sanktuarium św. Józefa u Karmelitów Bosych. Nasza pielgrzymka do Wadowic była nagrodą Wójta Gminy Białaczów za nasz wkład w uroczystości gminne poświęcone Ojcu Św. Janowi Pawłowi II, jakie odbyły się w kwietniu, w związku z Jego Kanonizacją.

Wycieczka do Wadowic

Wycieczka do Wadowic

W tym miesiącu z programem poświęconym Św. Janowi Pawłowi II zaprezentowaliśmy się też przed pensjonariuszami Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach i podopiecznymi Ośrodka Terapii Zajęciowej w Opocznie.

W listopadzie uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie. Wystąpiliśmy także z koncertem patriotycznym "Skąd ty rodem..." przygotowanym wg własnego scenariusza - w MDK w Opocznie i w kościele w Białaczowie.

W miesiącach zimowych, jak co roku, kilkakrotnie kolędowaliśmy – w naszym kościele parafialnym, w DPS-ie w Niemojowicach i w OTZ-cie w Opocznie.

W marcu i w kwietniu z sukcesami uczestniczyliśmy w kolejnych etapach XII Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej – II miejsce dla zespołu w etapie regionalnym w Opocznie i II miejsce w finale konkursu w Starachowicach.

W maju występowaliśmy ze swoim repertuarem patriotycznym na wielu uroczystościach regionalnych: w Białaczowie, Opocznie, Tomaszówku, Kowalowie - w czasie powiatowych obchodów Dnia Żołnierzy AK.

W maju także występowaliśmy gościnnie z piosenką rosyjską w Zespole Szkół Samorządowych w Opocznie uświetniając Międzyszkolny Konkurs Poezji Rosyjskiej.

Uczestnicząc w szkolnej pielgrzymce do relikwii Św. Jana Pawła II, do wielkowolskiego Sanktuarium w Paradyżu mogliśmy ponownie, tym razem u stóp Cudownego Obrazu Chrystusa Cierniem Koronowanego zaprezentować repertuar poświęcony Naszemu Papieżowi.

Już po zakończeniu roku szkolnego, w lipcu, z sukcesem uczestniczyliśmy w Konkursie Piosenki Ekologicznej w Białaczowie.

Także i na ten rok szkolny 2015/16 zaplanowany został udział członków chóru i zespołu wokalnego „Jak Orlęta” w wielu ciekawych konkursach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych oraz innych imprezach kulturalnych. Nie zabraknie również wizyt gościnnych w zaprzyjaźnionych ośrodkach: PDPS- ie w Niemojowicach i OTZ- cie w Opocznie.

Będzie to z pewnością rok szczególny, bo zamykający 10- letni już okres pracy i działalności artystycznej chóru szkolnego.

Opracowanie: opiekun chóru i zespołu wokalnego –Elżbieta Krajewska- Al Khouri