Kultura

Na terenie Gminy działalnością kulturalną zajmują się m.in.: Koła Gospodyń Wiejskich w Skroninie, Wąglanach, Parczowie, Żelazowicach, Białaczowie, Sędowie, Parczówku, Miedznej Drewnianej i Sobieniu. Dostęp do literatury zapewniają dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie i jej filia w Petrykozach. Od 2008 roku na terenie gminy działa dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta. Natomiast w 2011 roku powstał zespół ludowy "Owczareczek", prowadzący zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie

Chór szkolny Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Białaczowie

Dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta

Zespół Ludowy "Owczareczek"

Wystawa rzeźb Wojciecha Grzędowskiego i Joanny Sipiki prezentowana podczas Regionalnego Turnieju Sołectw w Szadku - 4 grudnia 2016 r.