Kultura

Na terenie Gminy działalnością kulturalną zajmują się m.in.: Koła Gospodyń Wiejskich w Skroninie, Wąglanach, Parczowie, Żelazowicach, Białaczowie, Sędowie, Parczówku, Miedznej Drewnianej i Sobieniu. Dostęp do literatury zapewniają dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie i jej filia w Petrykozach. Od 2008 roku na terenie gminy działa dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta. Natomiast w 2011 roku powstał zespół ludowy "Owczareczek", prowadzący zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Bardzo ważną działalność kulturalną prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Wąglan, które zorganizowało już 36 edycji konkursu poezji w Wąglanach, w którym biorą udział Polacy z Kraju i zza granicy, m.in. z: Francji, Litwy, Niemiec, USA, Węgier, Argentyny, Australii, Austrii, Białorusi, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Słowacji, Szwecji, Gwatemali, Brazylii, Mołdawii, Rosji, Uzbekistanu, Republiki Południowej Afryki i Włoch. We wszystkich dotychczasowych edycjach Międzynarodowych Konkursów Poezji w Wąglanach uczestniczyło 6576 poetów (z Polski 6035  i 541 z Polonii).

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Waldemara Jóźwika

Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie

Chór szkolny Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Białaczowie

Dziecięco-młodzieżowa Orkiestra Dęta

Zespół Ludowy "Owczareczek"

Wystawa rzeźb Wojciecha Grzędowskiego i Joanny Sipiki prezentowana podczas Regionalnego Turnieju Sołectw w Szadku - 4 grudnia 2016 r.