Urząd Gminy Białaczów
ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów
tel. 44-758-14-14, 44-758-14-60, 44-758-14-94

e-mail:
ugbialaczow@wp.pl
inwestycje@bialaczow.pl
promocja@bialaczow.pl
zamowieniapubliczne@bialaczow.pl

ePUAP: /UGBialaczow/SkrytkaESP

Godziny Urzędowania:
od poniedziałku - do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Wójt Gminy Białaczów przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 13.30-15-30

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Opocznie Oddział w Białaczowie
48 8992 0000 0013 5106 2000 0060