2678_konsultacjespoleczne

Konsultacje społeczne Planu Rozwoju Lokalnego

Białaczów, dnia 08.08.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Białaczów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2017-2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353 z późn. zm.):

 1. Wójt Gminy Białaczów zawiadamia:
  a) O możliwości zapoznania się z projektem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2017-2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  b) 
  Możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych.
 2. Projekt dokumentu „Plan Rozwoju Gminy Białaczów na lata 2017-2021” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2017-2021” znajduje się na stronie internetowej bialaczow.pl oraz www.białaczów.pl/bip w zakładce „Konsultacje”.
  Z przedmiotowym opracowaniem można zapoznać się w Referacie Funduszy Strukturalnych, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30.
 3. Uwagi i opinie do w/w dokumentów można składać w terminie od 16.08.2017 r. do 07.09.2017 r. na załączonym formularzu konsultacyjnym:
 • Na piśmie na adres: Urząd Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów,
 • złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Białaczów,
 • Faxem na numer: 44 758-14-14,
 • Drogą elektroniczną na adres ugbialaczow@wp.pl z dopiskiem „Konsultacje”.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

 1. Zgodnie z art. 41 cyt. Powyżej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Wójt Gminy Białaczów. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej bialaczow.pl oraz www.bialaczow.pl/bip.

Zarządzenie 0050/323/2017 Wójta Gminy Białaczów z dnia 08.08.2017 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Białaczów

Formularz konsultacyjny

Opinia PWIS w Łodzi

Opinia RDOŚ w Łodzi

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2017-2021 Projekt

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2017-2021

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij