Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Białaczów za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Białaczów za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Białaczów za 2015 r.