Dzienny Dom Pobytu "Senior-WIGOR"

Dom Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR"

Od września 2015 roku w budynku świetlicy w Miedznej Drewnianej działa Dom Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” – jedyna tego typu placówka na terenie powiatu opoczyńskiego. Instytucja powstała dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina Białaczów otrzymała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020. Z usług instytucji korzysta obecnie 27 osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Gminy Białaczów.

Dom Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” oferuje dla swych podopiecznych szereg zajęć ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących, a także kulturalno-oświatowych i edukacyjnych. Seniorzy uczestniczą w warsztatach kulinarnych, zajęciach rękodzielniczych, zajęciach nordic walking czy warsztatach tanecznych. Ponadto, placówka zorganizowała wyjazd do Zoo oraz Teatru Powszechnego w Łodzi, a także do Teatru Powszechnego w Radomiu. Placówka zapewnia profesjonalną opiekę pielęgniarki, psychoterapeuty, fizjoterapeuty i opiekuna. Ze środków Programu placówka została wyposażona w niezbędne do funkcjonowania urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny. Zapewniony jest również gorący posiłek przygotowywany samodzielnie przez uczestników Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR”.

Celem Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” jest zapewnienie seniorom możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Każdego miesiąca Dom Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Miedznej Drewnianej organizował będzie dla mieszkańców gminy Białaczów, którzy ukończyli 60 rok życia Dzień Otwarty. I Dzień Otwarty, podczas którego skorzystać będzie można z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych przez placówkę, odbędzie się w sobotę, 19 grudnia 2015 roku.