Strona w budowie

Druki

Z tego miejsca pobrać można druki potrzebne do załatwienia danej sprawy w Urzędzie Gminy Białaczów.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów