zmieniające zarządzenie Nr 0050/408/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową 2151/38/2017 i zawartych do niej Aneksów nr 1, 2 i 3 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO – CHIEF do przepustowości Q śr. d. = 715 m3/d w miejscowości Białaczów”

Zarządzenie

Brak wcześniejszych wersji.

Opublikowano:
12 czerwca 2018, 14:37:47
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: