Zarządzenie Nr 165/2016

15 lutego 2016, 11:45:21Opublikowany przez

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób