Zarządzenie Nr 167/2016

29 marca 2016, 12:00:07Opublikowany przez

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziennego Pobytu „senior-WIGOR” w Miedznej Drewnianej

Zarządzenie Nr 151/2015

29 marca 2016, 11:01:00Opublikowany przez

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok

Zarządzenie Nr 157/2016

29 marca 2016, 10:23:09Opublikowany przez

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej wobec Wójta Gminy Białaczów czynności z zakresu prawa pracy innych niż związanych z... Zobacz artykuł