Zarządzenie Nr 195/2016

1 kwietnia 2016, 11:30:01Opublikowany przez

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 196/2016

1 kwietnia 2016, 11:26:13Opublikowany przez

w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie referenta ds. świadczeń rodzinnych i referenta ds. funduszu... Zobacz artykuł

Zarządzenie Nr 193/2016

29 marca 2016, 13:22:32Opublikowany przez

w sprawie zatwierdzenia kwestionariusza zarządzania ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań dla Urzędu Gminy Białaczów na 2016 rok

Zarządzenie Nr 192/2016

29 marca 2016, 13:21:06Opublikowany przez

w sprawie: wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Białaczów