Uchwała Nr XIX/105/2016

29 lutego 2016, 15:35:39Opublikowany przez

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białaczów

Uchwała Nr XIX/100/2016

29 lutego 2016, 15:23:43Opublikowany przez

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów