Ogłoszenie

29 sierpnia 2016, 14:28:30Opublikowany przez

o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie  publicznego transportu drogowego

Zarządzenie Nr 0050/222/2016

24 sierpnia 2016, 10:41:33Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 4/2016

19 sierpnia 2016, 13:05:16Opublikowany przez

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie z dnia 19 sierpnia 2016 r.