Informacja

3 stycznia 2018, 15:10:30Opublikowany przez

o wskazaniu przedstawiciela reprezentującego organizacje pozarządowe do pracy w komisji konkursowej zajmującej się oceną ofert na realizację zadań publicznych w... Zobacz artykuł

Ogłoszenie

3 stycznia 2018, 15:05:04Opublikowany przez

o naborze wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągniecie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie Nr 0050/352/2017

22 grudnia 2017, 11:24:10Opublikowany przez

w sprawie wprowadzenia do użytku „Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Białaczów”

Zawiadomienie

21 grudnia 2017, 8:21:26Opublikowany przez

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia