PRZETARG NIEOGRANICZONY ,,Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie oraz Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina” Część 1: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie od 0,00 do 0,322 km.” Część 2: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina od 0,00 do 0,990 km.”

30 maja 2018, 14:10:59Opublikowany przez

Uchwała Nr XLVII/253/2018

29 maja 2018, 14:39:02Opublikowany przez

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających dla osób bezdomnych skierowanych... Zobacz artykuł

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina” Część 1: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie od 0,00 do 0,322 km” Część 2: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina od 0,00 do 0,990 km”

28 maja 2018, 14:39:06Opublikowany przez

Zarządzenie Nr 0050/405/2018

28 maja 2018, 11:01:42Opublikowany przez

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie