Obwieszczenie

6 lipca 2018, 14:07:07Opublikowany przez

o wszczęciu postępowania o wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami... Zobacz artykuł

Zarządzenie Nr 0050/417/2018

6 lipca 2018, 12:40:00Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Białaczów  pn. „Budowa trzech siłowni zewnętrznych... Zobacz artykuł