Uchwała Nr XLIV/242/2018

3 kwietnia 2018, 13:15:14Opublikowany przez

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na terenie gminy Białaczów na 2018 rok

Uchwała Nr XLIV/241/2018

3 kwietnia 2018, 13:13:34Opublikowany przez

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów

Dotyczy przetargu nieograniczonego ZP. 271.6.2018 ,,Przebudowa dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Białaczów.” Część 1: „Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Szkolnej w Białaczowie, dł. 0,00 + 418,22 oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Sobień, dł. 0,00 + 990,00” Część 2: „Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Wąglany, dł. 0,00 + 465,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Miedzna Drewniana, dł. 0,00 + 472,00”

29 marca 2018, 14:43:00Opublikowany przez