Uchwała Nr XLIII/237/2018

12 marca 2018, 13:28:22Opublikowany przez

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie

Uchwała Nr XLIII/238/2018

9 marca 2018, 14:31:47Opublikowany przez

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLIII/236/2018

9 marca 2018, 14:24:19Opublikowany przez

w sprawie podziału Gminy Białaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Zarządzenie Nr 0050/385/2018

9 marca 2018, 14:04:44Opublikowany przez

w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Kocemba stanowiska p.o.dyrektora Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Białaczowie

Zarządzenie Nr 0050/384/2018

9 marca 2018, 14:00:58Opublikowany przez

w sprawie odwołania Pani Beaty Piotrowskiej z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie