Zarządzenie Nr 0050/418/2018

20 lipca 2018, 11:17:49Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.