Skład Rady

Zdzisław Prusek – Przewodniczący Rady Gminy

Beata Wilk Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Marek Jaworski – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Jadwiga Pawłowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maciej Franaszczyk  –Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

Waldemar Świtkowski –Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Marzanna Paduszyńska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

Krystyna Józwik – Radna

Tomasz Brzeski Radny

Magda Kiraga Radna

Andrzej Martyka Radny

Zbigniew Wereszka Radny

Zbigniew Trębarczyk Radny

Marian Adamus – Radny

Elżbieta Lasota Radna


# Tytuł Data modyfikacji Autor modyfikacji Odnośnik
1 Skład Rady 2015-12-02 14:18:55 Jarosław Kałuża Pokaż
2 Skład Rady 2016-03-02 15:00:28 Jarosław Kałuża Pokaż (aktualna)
Opublikowano:
2 grudnia 2015, 14:19:32
Opublikowany przez: