ZP400PodgladOpublikowanego SIWZ Linie energetyczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA zelazowice (1) specyfikacja techniczna wąglany SPECYFIKACJA TECHNICZNA oś. Małachowskiego SPECYFIKACJA TECHNICZNA łąkowa SPECYFIKACJA TECHNICZNA konecka i spokojna STRONA TYTUŁOWA wąglany strona tytułowa oś. małachowskiego STRONA TYT łąkowa STRONA TYT konecka i spokojna SPECYFIKACJA TECHNICZNA zelazowice Zal nr 5 do siwz oswiadczenie_grupa_kapitalowa Zal 8 do SIWZ-wzór Formularza Ofertowego (5) (1) Zal 7 wykaz osób wąglany KOSZTORYS OFERTOWY- narzędzi epomocnicze dla wykonawcy STRONA TYTUŁOWA zelazowice zał nr 2 -umowa zał 9 – Klauzula informacyjna (1). Zal_4_oswiadczenie_wykluczenie (1) Zal_3_oswiadczenie spełniam warunki Zal nr-6-Wykaz robót E1 konecka i spokojna E1 łąkowa konecka i spokojna PRZEDMIAR ROBóT konecka i spokojna KOSZTORYS OFERTOWY- narzedzie dla wykonawcy E1 żelazowice E1 wąglany E1 oś. małachowskiego PRZEDMIAR ROBÓT łąkowa oś. małachowskiego KOSZTORYS OFERTOWY- narzędzie dla wykonawcy Opis techniczny oś. Małachowskiego łąkowa KOSZTORYS OFERTOWY- narzedzie dla wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY żelazowice PZ wąglany PZ łąkowa PRZEDMIAR ROBÓT żelazxowice

PRZEDMIAR ROBÓT wąglany PRZEDMIAR ROBÓT oś. małachowskiego PZ-3 konecka i spokojna PZ-2 konecka i spokojna PZ1 żelazowice PZ-1 oś. Małachowskiego PZ-1 konecka i spokojna

opis techniczny łąkowa

opis techniczny konecka i spokojna

opis techniczny zelazowice

opis techniczny wąglany

opis techniczny

 

# Tytuł Data modyfikacji Autor modyfikacji Odnośnik
1 „Rozbudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz linii kablowej oświetlenia w Gminie Białaczów” Część 1 - ,,Linia napowietrzna na ul. Koneckiej do ul. Spokojnej i na ul. Łąkowej w msc. Białaczów oraz linia napowietrzna w msc. Żelazowice” Część 2 - ,,Linia kablowa w msc. Białaczów osiedla Małachowskiego oraz w msc. Wąglany” 2018-08-03 13:27:58 Jarosław Kałuża Pokaż
2 „Rozbudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz linii kablowej oświetlenia w Gminie Białaczów” Część 1 - ,,Linia napowietrzna na ul. Koneckiej do ul. Spokojnej i na ul. Łąkowej w msc. Białaczów oraz linia napowietrzna w msc. Żelazowice” Część 2 - ,,Linia kablowa w msc. Białaczów osiedla Małachowskiego oraz w msc. Wąglany” 2018-08-03 13:32:03 Jarosław Kałuża Pokaż
3 „Rozbudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz linii kablowej oświetlenia w Gminie Białaczów” Część 1 - ,,Linia napowietrzna na ul. Koneckiej do ul. Spokojnej i na ul. Łąkowej w msc. Białaczów oraz linia napowietrzna w msc. Żelazowice” Część 2 - ,,Linia kablowa w msc. Białaczów osiedla Małachowskiego oraz w msc. Wąglany” 2018-08-03 13:32:47 Jarosław Kałuża Pokaż
4 „Rozbudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz linii kablowej oświetlenia w Gminie Białaczów” Część 1 - ,,Linia napowietrzna na ul. Koneckiej do ul. Spokojnej i na ul. Łąkowej w msc. Białaczów oraz linia napowietrzna w msc. Żelazowice” Część 2 - ,,Linia kablowa w msc. Białaczów osiedla Małachowskiego oraz w msc. Wąglany” 2018-08-03 13:46:06 Jarosław Kałuża Pokaż
5 „Rozbudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz linii kablowej oświetlenia w Gminie Białaczów” Część 1 - ,,Linia napowietrzna na ul. Koneckiej do ul. Spokojnej i na ul. Łąkowej w msc. Białaczów oraz linia napowietrzna w msc. Żelazowice” Część 2 - ,,Linia kablowa w msc. Białaczów osiedla Małachowskiego oraz w msc. Wąglany” 2018-08-03 13:52:58 Jarosław Kałuża Pokaż
6 „Rozbudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz linii kablowej oświetlenia w Gminie Białaczów” Część 1 - ,,Linia napowietrzna na ul. Koneckiej do ul. Spokojnej i na ul. Łąkowej w msc. Białaczów oraz linia napowietrzna w msc. Żelazowice” Część 2 - ,,Linia kablowa w msc. Białaczów osiedla Małachowskiego oraz w msc. Wąglany” 2018-08-03 15:38:06 Jarosław Kałuża Pokaż (aktualna)
Opublikowano:
3 sierpnia 2018, 13:46:06
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: