Umowa Załącznik nr 2 do SIWZ -przepompownia inspektorzy (1) Zal_3_oswiadczenie_warunki (5) Zal_4_oswiadczenie_wykluczenie (6) Zal_4a_oswiadczenie_o niezaleganiu (6) Zal_6_Wykaz usług (4) Zal_7 –wykaz osób (6) Załacznik nr 8 do SIWZ-wzór Formularza Ofertowego . (3) załacznik_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa (3) ZP400PodgladOpublikowanego (5)

specyfikacja

# Tytuł Data modyfikacji Autor modyfikacji Odnośnik
1 Przetarg nieograniczony pn.: ,,PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI INWESTYCJI: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁACZÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 2731” 2017-11-14 16:04:29 Jarosław Kałuża Pokaż
2 Przetarg nieograniczony pn.: ,,PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI INWESTYCJI: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁACZÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 2731” 2017-11-14 16:07:13 Jarosław Kałuża Pokaż
3 Przetarg nieograniczony pn.: ,,PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI INWESTYCJI: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁACZÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 2731” 2017-11-14 16:10:04 Jarosław Kałuża Pokaż (aktualna)
Opublikowano:
14 listopada 2017, 16:10:04
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: