Zarządzenie Nr 0050/385/2018

9 marca 2018, 14:04:44Opublikowany przez

w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Kocemba stanowiska p.o.dyrektora Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Białaczowie

Zarządzenie Nr 0050/384/2018

9 marca 2018, 14:00:58Opublikowany przez

w sprawie odwołania Pani Beaty Piotrowskiej z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie