Zarządzenie Nr 0050/355/2018

4 stycznia 2018, 15:16:53Opublikowany przez

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białaczów na 2018 rok