Zarządzenie Nr 0050/424/2018

30 lipca 2018, 15:15:53Opublikowany przez

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż gminnego pojazdu marki Białoruś MTZ 82

Zarządzenie Nr 0050/418/2018

20 lipca 2018, 11:17:49Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050/417/2018

6 lipca 2018, 12:40:00Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Białaczów  pn. „Budowa trzech siłowni zewnętrznych... Zobacz artykuł

Zarządzenie Nr 0050/415/2018

28 czerwca 2018, 7:51:06Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko konserwator oczyszczalni ścieków w Białaczowie

Zarządzenie Nr 0050/413/2018

25 czerwca 2018, 15:18:02Opublikowany przez

w sprawie upoważniania pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”