Zarządzenie Nr 0050/352/2017

22 grudnia 2017, 11:24:10Opublikowany przez

w sprawie wprowadzenia do użytku „Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Białaczów”

Zarządzenie Nr 0050/349/2017

19 grudnia 2017, 13:16:35Opublikowany przez

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Białaczów