Zarządzenie 0050/257/2016

30 grudnia 2016, 12:23:10Opublikowany przez

w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 0050/253/2016

21 grudnia 2016, 11:59:52Opublikowany przez

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Białaczów

Zarządzenie Nr 0050/254/2016

21 grudnia 2016, 11:48:15Opublikowany przez

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Referacie funduszy strukturalnych, zamówień publicznych, promocji i rozwoju gminy

Zarządzenie Nr 0050/255/2016

21 grudnia 2016, 11:39:39Opublikowany przez

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Referacie funduszy strukturalnych, zamówień publicznych, promocji i rozwoju gminy

Zarządzenie Nr 0050/247/2016

19 grudnia 2016, 9:56:45Opublikowany przez

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT od towarów i usług w Gminie Białaczów i jej jednostkach budżetowych