„Rozbudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz linii kablowej oświetlenia w Gminie Białaczów” Część 1 – ,,Linia napowietrzna na ul. Koneckiej do ul. Spokojnej i na ul. Łąkowej w msc. Białaczów oraz linia napowietrzna w msc. Żelazowice” Część 2 – ,,Linia kablowa w msc. Białaczów osiedla Małachowskiego oraz w msc. Wąglany”

3 sierpnia 2018, 13:46:06Opublikowany przez

opis techniczny łąkowa opis techniczny konecka i spokojna opis techniczny zelazowice opis techniczny wąglany opis techniczny  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn. : ,,Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina” Część 1: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie od 0,00 do 0,322 km” Część 2: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina od 0,00 do 0,990 km”

3 lipca 2018, 15:03:37Opublikowany przez

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty