Ogłoszenie o wyniku zamówienia pn.:”Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych dotyczących inwestycji :1.zamierzenie I*: Część I: Przebudowa drogi dojazdowej będącej własnością Gminy w miejscowości Miedzna Drewniana ,Część II: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Petrykozy Część III: Remont istniejącej nawierzchni drogi w miejscowości Parczówek 2. zamierzenie II*: „Przebudowa drogi gminnej nr 107004E Parczówek-Kuraszków Etap I i Etap II

17 listopada 2016, 15:06:55Opublikowany przez