Uchwała Nr XLVIII/258/2018

29 czerwca 2018, 10:11:21Opublikowany przez

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Białaczów innym instrumentem płatniczym.

Uchwała Nr XLVIII/256/2018

29 czerwca 2018, 10:08:34Opublikowany przez

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.