Uchwała Nr XLVII/253/2018

29 maja 2018, 14:39:02Opublikowany przez

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających dla osób bezdomnych skierowanych... Zobacz artykuł

Uchwała Nr XLVI/249/2018

26 kwietnia 2018, 15:22:37Opublikowany przez

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Białaczów