Uchwała Nr XLIV/242/2018

3 kwietnia 2018, 13:15:14Opublikowany przez

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na terenie gminy Białaczów na 2018 rok

Uchwała Nr XLIV/241/2018

3 kwietnia 2018, 13:13:34Opublikowany przez

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów

Uchwała Nr XLIII/237/2018

12 marca 2018, 13:28:22Opublikowany przez

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie