Uchwała Nr XXXVII/201/2017

3 października 2017, 9:39:23Opublikowany przez

w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym... Zobacz artykuł

Uchwała Nr XXXVII/197/2017

3 października 2017, 9:32:53Opublikowany przez

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi