Uchwała Nr XXXIX/217/2017

4 grudnia 2017, 15:26:00Opublikowany przez

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Uchwała Nr XXXIX/216/2017

4 grudnia 2017, 15:24:51Opublikowany przez

w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków w Białaczowie

Uchwała Nr XXXIX/215/2017

4 grudnia 2017, 15:23:59Opublikowany przez

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów