Zarządzenie Nr 0050/334/2017

18 października 2017, 10:01:13Opublikowany przez

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2018 r.” oraz projektu... Zobacz artykuł

Zarządzenie Nr 0050/333/2017

17 października 2017, 13:41:59Opublikowany przez

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3... Zobacz artykuł