Uchwała Nr I/96/2018

14 czerwca 2018, 14:33:32Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr I/35/2018

27 marca 2018, 12:02:02Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Łodzi z dnia 14 marca  2018 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty... Zobacz artykuł

Uchwała Nr II/317/2017

19 grudnia 2017, 10:16:25Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania... Zobacz artykuł

Uchwała Nr II/316/2017

19 grudnia 2017, 10:10:37Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Białaczów na 2018 rok.

Uchwała Nr II/221/2017

10 października 2017, 11:37:43Opublikowany przez

w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Białaczów za I półrocze 2017 r.

Uchwała II/22/2017

17 lipca 2017, 10:54:19Opublikowany przez

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Białaczów

Uchwała II/147/2017

22 czerwca 2017, 9:35:11Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 05 czerwca 2017 r.