Uchwała Nr II/317/2017

19 grudnia 2017, 10:16:25Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania... Zobacz artykuł

Uchwała Nr II/316/2017

19 grudnia 2017, 10:10:37Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Białaczów na 2018 rok.

Uchwała Nr II/221/2017

10 października 2017, 11:37:43Opublikowany przez

w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Białaczów za I półrocze 2017 r.

Uchwała II/22/2017

17 lipca 2017, 10:54:19Opublikowany przez

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Białaczów

Uchwała II/147/2017

22 czerwca 2017, 9:35:11Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 05 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr II/245/2016

8 grudnia 2016, 8:11:23Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania... Zobacz artykuł

Uchwała Nr II/244/2016

8 grudnia 2016, 8:07:34Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Białaczów na 2017 rok.

Uchwała II/136/2016

5 lipca 2016, 8:30:14Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 07 czerwca 2016 roku.