Obwieszczenie

13 grudnia 2017, 8:34:30Opublikowany przez

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

24 stycznia 2017, 14:51:50Opublikowany przez

umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w... Zobacz artykuł

OBWIESZCZENIE

15 grudnia 2016, 15:28:14Opublikowany przez

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelazowice... Zobacz artykuł

OBWIESZCZENIE

12 października 2016, 14:05:44Opublikowany przez

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej 107007E w miejscowości Ossa i miejscowości Białaczów  

Obwieszczenie

31 maja 2016, 14:42:12Opublikowany przez

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości: Zakrzów, Skronina,... Zobacz artykuł

OBWIESZCZENIE

27 kwietnia 2016, 8:04:13Opublikowany przez

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 107007E w miejscowości Ossa i miejscowości Białaczów... Zobacz artykuł