Obwieszczenie

6 sierpnia 2018, 12:51:29Opublikowany przez

o wystąpieniu  o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej... Zobacz artykuł

Obwieszczenie

6 lipca 2018, 14:07:07Opublikowany przez

o wszczęciu postępowania o wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami... Zobacz artykuł

OGŁOSZENIE

26 czerwca 2018, 7:44:29Opublikowany przez

Wójt Gminy Białaczów informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,... Zobacz artykuł

Obwieszczenie

13 grudnia 2017, 8:34:30Opublikowany przez

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

24 stycznia 2017, 14:51:50Opublikowany przez

umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w... Zobacz artykuł

OBWIESZCZENIE

15 grudnia 2016, 15:28:14Opublikowany przez

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelazowice... Zobacz artykuł