Zarządzenie Nr 0050/320/2017

21 czerwca 2017, 8:09:53Opublikowany przez

w sprawie powołania  Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach

Zarządzenie Nr 0050/319/2017

21 czerwca 2017, 8:06:25Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skroninie

Zarządzenie Nr 0050/318/2017

21 czerwca 2017, 8:03:30Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej

Zarządzenie Nr 0050/271/2017

2 lutego 2017, 11:09:30Opublikowany przez

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista w Urzędzie Gminy Białaczów

Zarządzenie Nr 0050/266/2017

24 stycznia 2017, 11:21:08Opublikowany przez

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista w Urzędzie Gminy Białaczów

Informacja o wynikach naboru

13 stycznia 2017, 8:59:02Opublikowany przez

Referent w Referacie Funduszy Strukturalnych, zamówień Publicznych, Promocji i rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Białaczów