Raport

5 grudnia 2017, 14:10:25Opublikowany przez

z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej za 2017 rok w Urzędzie Gminy Białaczów

Raport

10 lutego 2017, 8:05:45Opublikowany przez

z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej za 2016 r. w Urzędzie Gminy Białaczów