Zarządzenie Nr 0050/399/2018

10 maja 2018, 13:30:37Opublikowany przez

w sprawie zatwierdzenia kwestionariusza zarządzania ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań dla Urzędu Gminy Białaczów na 2018 rok

Raport

5 grudnia 2017, 14:10:25Opublikowany przez

z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej za 2017 rok w Urzędzie Gminy Białaczów

Raport

10 lutego 2017, 8:05:45Opublikowany przez

z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej za 2016 r. w Urzędzie Gminy Białaczów