Protokół Nr 2/2017

6 listopada 2017, 11:49:47Opublikowany przez

z przeprowadzonych  konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2018 r.” oraz projektu „Gminnego... Zobacz artykuł

Protokół Nr 1/2017

6 listopada 2017, 11:48:21Opublikowany przez

z przeprowadzonych  konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy... Zobacz artykuł

Raport z przeprowadzonych konsultacji

20 października 2017, 13:17:35Opublikowany przez

raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy białaczów na lata 2017 – 2027

Zarządzenie Nr 0050/334/2017

18 października 2017, 10:01:13Opublikowany przez

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2018 r.” oraz projektu... Zobacz artykuł

Zarządzenie Nr 0050/333/2017

17 października 2017, 13:41:59Opublikowany przez

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3... Zobacz artykuł

Zarządzenie 0050/331/2017

25 września 2017, 11:01:42Opublikowany przez

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Białaczów na lata 2017 – 2027”  

Protokół Nr 2/2016

4 listopada 2016, 14:46:52Opublikowany przez

z przeprowadzonych  konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2017 r.” oraz projektu „Gminnego... Zobacz artykuł