Obwieszczenie

6 sierpnia 2018, 12:51:29Opublikowany przez

o wystąpieniu  o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej... Zobacz artykuł