Obwieszczenie

6 lipca 2018, 14:07:07Opublikowany przez

o wszczęciu postępowania o wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami... Zobacz artykuł

OGŁOSZENIE

26 czerwca 2018, 7:44:29Opublikowany przez

Wójt Gminy Białaczów informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,... Zobacz artykuł