Ogłoszenie

4 stycznia 2017, 15:10:29Opublikowany przez

o naborze wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym

Informacja

4 stycznia 2017, 9:34:21Opublikowany przez

o wskazaniu przedstawiciela reprezentującego organizacje pozarządowe do pracy w komisji konkursowej zajmującej się oceną ofert na realizację zadań publicznych w... Zobacz artykuł

Ogłoszenie

1 grudnia 2016, 9:52:07Opublikowany przez

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r... Zobacz artykuł

Ogłoszenie

29 sierpnia 2016, 14:28:30Opublikowany przez

o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie  publicznego transportu drogowego