Archiwum autora „Urszula Mazur”

Obwieszczenie

13 grudnia 2017, 8:34:30Opublikowany przez

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Raport

5 grudnia 2017, 14:10:25Opublikowany przez

z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej za 2017 rok w Urzędzie Gminy Białaczów