Archiwum autora „Urszula Mazur”

Obwieszczenie

6 lipca 2018, 14:07:07Opublikowany przez

o wszczęciu postępowania o wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami... Zobacz artykuł

Zarządzenie Nr 0050/417/2018

6 lipca 2018, 12:40:00Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Białaczów  pn. „Budowa trzech siłowni zewnętrznych... Zobacz artykuł

Zarządzenie Nr 0050/415/2018

28 czerwca 2018, 7:51:06Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko konserwator oczyszczalni ścieków w Białaczowie

Zarządzenie Nr 0050/413/2018

25 czerwca 2018, 15:18:02Opublikowany przez

w sprawie upoważniania pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

Zarządzenie Nr 0050/412/2018

25 czerwca 2018, 15:15:05Opublikowany przez

w sprawie upoważniania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”  

Zarządzenie Nr 0050/414

25 czerwca 2018, 15:11:14Opublikowany przez

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na... Zobacz artykuł