Archiwum autora „Jarosław Kałuża”

Informacja z otwarcia ofert dot. :,,Przebudowa dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Białaczów” Część 1: „Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Szkolnej w Białaczowie, dł. 0,00 + 418,22 oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Sobień, dł. 0,00 + 990,00” Część 2: „Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Wąglany, dł. 0,00 + 465,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Miedzna Drewniana, dł. 0,00 + 472,00”

5 kwietnia 2018, 17:23:59Opublikowany przez

Informacja z otwarcia ofert dotyczy:,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. : Przebudowa dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Białaczów” Część 1: „Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Szkolnej w Białaczowie, dł. 0,00 + 418,22 oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Sobień, dł. 0,00 + 990,00” Część 2: „Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Wąglany, dł. 0,00 + 465,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Miedzna Drewniana, dł. 0,00 + 472,00”

3 kwietnia 2018, 17:17:10Opublikowany przez

Dotyczy przetargu nieograniczonego ZP. 271.6.2018 ,,Przebudowa dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Białaczów.” Część 1: „Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Szkolnej w Białaczowie, dł. 0,00 + 418,22 oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Sobień, dł. 0,00 + 990,00” Część 2: „Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Wąglany, dł. 0,00 + 465,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Miedzna Drewniana, dł. 0,00 + 472,00”

29 marca 2018, 14:43:00Opublikowany przez