Archiwum autora „Anna Gołacka”

Zarządzenie Nr 0050/334/2017

18 października 2017, 10:01:13Opublikowany przez

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2018 r.” oraz projektu... Zobacz artykuł

Zarządzenie Nr 0050/333/2017

17 października 2017, 13:41:59Opublikowany przez

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Białaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3... Zobacz artykuł

Uchwała Nr II/221/2017

10 października 2017, 11:37:43Opublikowany przez

w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Białaczów za I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/201/2017

3 października 2017, 9:39:23Opublikowany przez

w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym... Zobacz artykuł

Uchwała Nr XXXVII/197/2017

3 października 2017, 9:32:53Opublikowany przez

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi