Archiwum autora „Anna Gołacka”

Uchwała Nr I/96/2018

14 czerwca 2018, 14:33:32Opublikowany przez

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/253/2018

29 maja 2018, 14:39:02Opublikowany przez

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających dla osób bezdomnych skierowanych... Zobacz artykuł