Zarządzenie Nr 0050/370/2018

16 lutego 2018, 15:18:51Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację  zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 rok z zakresu: Turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Nr 0050/368/2018

16 lutego 2018, 15:15:24Opublikowany przez

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację  zadania publicznego w gminie Białaczów na 2018 rok z zakresu: wspierania i upowszechniania... Zobacz artykuł