Raport

5 grudnia 2017, 14:10:25Opublikowany przez

z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej za 2017 rok w Urzędzie Gminy Białaczów

Uchwała Nr XXXIX/217/2017

4 grudnia 2017, 15:26:00Opublikowany przez

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Uchwała Nr XXXIX/216/2017

4 grudnia 2017, 15:24:51Opublikowany przez

w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków w Białaczowie