Zarządzenie Nr 0050/278/2017

17 lutego 2017, 13:37:58Opublikowany przez

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przyjęcia rezygnacji Sołtysa Sołectwa Ossa i wyboru Sołtysa Sołectwa Ossa

Ogłoszenie

16 lutego 2017, 14:46:02Opublikowany przez

w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym osiągnięte w 2016 roku